Search...

Search

Mayor de Vries unveils new PVE 500MU

Today, the municipality of Sliedrecht, led by Mayor Jan de Vries, paid a company visit to Dieseko Group. Part of this was the unveiling and symbolic commissioning of the new PVE500 MU.

The mayor tightened the last bolt today and a drum roll and a confetti shower declared the 500MU ‘ready’. The festive moment was celebrated with the employees of Dieseko who stood proudly around this enormous vibratory hammer to admire the end result of development and construction with their own eyes.

This largest mono vibratory hammer in the world has a weight of over 100,000 kg and a lifting capacity of another 300,000 kg. The vibrohammer has 500kgm of eccentric moment and is driven by 2 power units that supply a total of 3,200 litres of hydraulic oil under a pressure of 320 bar. The 500MU is a 12-eccentric vibratory hammer with an Upend system. This system is powered by an electric-hydraulic power pack. The upend system allows the machine to tilt and also pick up a horizontal stored tube. This saves a lot of time and makes additional auxiliary installations unnecessary. But the real gain is for the sea life because vibro installation is by far the least harmful installation technique.

With this PVE 500MU, anchor piles will be installed for a wave-energy field.

Burgemeester de Vries stelt enorm trilblok van trots Dieseko Group in gebruik

Vandaag heeft de gemeente Sliedrecht onder leiding van Burgemeester Jan de Vries een bedrijfsbezoek gebracht aan Dieseko Group. Onderdeel daarvan was het onthullen en symbolisch in gebruik stellen van de nieuwe PVE500 MU.

De Burgemeester draaide vandaag de laatste moer aan en onder tromgeroffel en confetti werd de machine gereed verklaard. Het feestelijke moment werd gevierd met de medewerkers van Dieseko die trots rond dit enorme trilblok stonden om het eindresultaat van ontwikkelen en bouwen met eigen ogen te bewonderen.

Dit grootste mono-trilblok ter wereld heeft een eigen gewicht van ruim 100.000 kg en een tilcapaciteit van nog eens ruim 300.000 kg. Het blok beschikt over 500kgm excentrisch moment en wordt hydraulisch aangedreven door 2 power units die totaal 3.200 liter hydraulische olie onder een druk van 320 bar leveren. De 500MU is een 12-excenter trilblok met een Upend-systeem. Dit systeem wordt aangedreven door een electrisch-hydraulisch powerpack. Met dit systeem kan het blok kantelen en ook een liggende buis oppakken. Zo wordt heel veel tijd gewonnen, en zijn extra hulpinstallaties overbodig. In de offshore bespaar je dan al snel heel veel geld. Maar de echte winst is voor de zeebiotoop omdat het intrillen van buizen verreweg de minst schadelijke installatietechniek is.

Met deze PVE 500MU zullen in de Atlantische Oceaan ankerpalen worden geplaatst voor een wave-energy veld.