Search...

Search

Nieuwe duurzame Woltman 90DR voor BAM Infra – A brand new sustainable 90DR for BAM Infra

Op de werf van Woltman in Giessenburg is op gepaste feestelijke wijze de Woltman 90DR boorstelling overgedragen aan BAM Infra Funderingstechnieken. At the Woltman yard in Giessenburg, our newest Woltman 90DR drilling rig was handed over to BAM Infra Funderingstechnieken in an appropriate festive manner.

Op de werf van Woltman in Giessenburg is op gepaste feestelijke wijze de Woltman 90DR boorstelling overgedragen aan BAM Infra Funderingstechnieken.BAM krijgt hiermee een schone, duurzame funderingsmachine die multi-functioneel kan worden ingezet. Naast een boorkast is er de optie om een trilblok aan te sluiten, is er een CFA-pakket en is een JIB op de mastkop gemonteerd voor het hijsen van bijvoorbeeld een spoellans. De boorkraan zal door BAM ingezet worden in projecten die de energietransitie in Nederland vorm zullen geven en zal starten op een werk van Tennet waar funderingen voor electriciteitsmasten zullen worden gemaakt.

Een belangrijk argument voor BAM om voor deze Woltman 90DR machine te kiezen was de mogelijkheid om nu direct een boorkraan in te kunnen zetten die volledig voldoet aan de huidige strenge emissienormen. Een ander belangrijk argument is het makkelijk en snel kunnen mobiliseren van deze combinatie waardoor met hoge efficiëntie gewerkt kan worden.

‘Het raakt me persoonlijk als ik zie met hoeveel energie en inhoudelijke scherpte onze medewerkers werken aan de investering van duurzaam materieel voor onze projecten. Als BAM Infra hebben we er met de nieuwe Woltman 90 DR een emissie arme kraan bijgekregen. Fijn dat Woltman ons heeft geholpen in de ontwikkeling van een kraan die met alle veiligheidsvoorzieningen nog veiliger, flexibeler en efficiënter werkt.’ Aldus Sietsche Eppinga, Manager BAM Infra Funderingstechnieken.

We wensen BAM Infra heel veel succes met deze nieuwe boorkraan!

Op de foto’s overdracht:

Armand van der Waal, Hoofd Materieelbedrijf BAM Infra Funderingstechnieken
Joost Baaij, Materials Specialist bij BAM Speciale Technieken
Dirk Smulders, CEO Dieseko Group BV
Henk Woltman, Sales Manager Woltman Piling & Drilling Rigs

Óók op de foto:
Ron Zuidema als de nieuwe machinist en Hans Woltman als Hoofd Productie Woltman, die natuurlijk de laatste inspectie deed, en Ronald IJntema, CCO Dieseko Group BV.

[English]

This drilling rig is a low-emission, durable foundation machine that can be used multi-functionally. In addition to a Rotary Head, there is the option to attach other tools like a Vibratory Hammer. There is also a CFA package, and a JIB is mounted on the leader head for lifting, for example, a flushing lance. The Drilling Rig will be used by BAM in projects that will support the energy transition in the Netherlands and will start on a project by Tennet where foundations for electricity poles will be made.

An important argument for BAM choosing this Woltman 90 Drilling Rig is that the rig fully complies with the strictest emission standards. Another important argument is that this Woltman Rig can be mobilized easily and quickly so that work can be done with high efficiency.

‘It touches me personally when I see how much energy and sharpness our employees spend on investing in sustainable equipment for our projects. At BAM Infra, we have acquired another low-emission Woltman with this new Rig. It is great that Woltman has helped us in the development of this Rig that, with all its safety features, works even more safely, flexibly and efficiently. ” says Sietsche Eppinga, Manager BAM Infra Funderingstechnieken.

We wish BAM Infra Funderingstechnieken every success with this new Drilling Rig!

Specificaties van de Woltman 90DR BAM Infra Funderingstechnieken / Specifications Woltman 90DR

Boorkraan 90DR (90DR Drilling Rig)

 • Motor: Caterpillar C18
 • Motorvermogen / Engine output: kW 563 HP 760
 • Max. oliestroom / Max. oil flow: 800 l/min / 211 g/min
 • Max. oliedruk / pressure bar: 320 bar / 4,641 psi
 • Boormachine / Rotary Head: RH 45 HS (high speed)
 • Toeren / Speed: 0 – 22 rpm
 • Max. koppel / Max. torque: 45 ton/m
 • Hydraulics: Bosch Rexroth
 • Hydraulisch system: openloop

Maten en gewichten (Weights)

 • Transportgewicht excl. boormachine / Weight excl. RH-45HS: 90,0 ton / 198,416 lbs
 • Masthoogte / Leader lenght: 36,0m / 118,1 ft
 • Max. boordiepte / Max. drilling depth: 29,0m
 • Max. koppel op mast / Max. torque on leader: 56,2 ton/m

Opties (Options)

 • Valbeveiligingssysteem op de mast / lifeline fall protection system on the mast
 • Valbeveiliging met relingwerk op de kraan / horizontal lifeline for safe access
 • Trilblokaansluitingen voorbereid / Vibro Hammer connections prepared
 • CFA-pakket / CFA package
 • Swivel / Swivel
 • JIB op de mastkop / JIB on the leader head
 • Waterinstallatie / Water installation
 • Bovendruksysteem in cabine / cabin pressurization
 • G+H registratie van zowel boor- als hei-parameters / Registration of both drilling and pile driving parameters
Woltman 90DR Drilling Rig in Giessenburg
Woltman 90DR Drilling Rig in Giessenburg
Woltman 90DR Drilling Rig in Giessenburg
Woltman 90DR Drilling Rig in Giessenburg
Woltman 90DR Drilling Rig in Giessenburg
Woltman 90DR Drilling Rig in Giessenburg
Woltman 90DR Drilling Rig in Giessenburg