NL  
"Dieseko is committed to be the world's best provider of innovative and efficient attachments for the commercial foundation industry."

International Construction Equipment

PVE Piling & Vibro Equipment
Woltman

International Dredging Specialist

Tweets

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als fabrikant van industriële producten die wereldwijd worden verkocht wil Dieseko Group bijdragen aan een schone en veilige wereld en proberen wij maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Ons beleid is erop gericht om vervuiling te voorkomen en om zuinig te zijn met fossiele brandstoffen, in de ondernemening én in onze producten. Vervuiling ontstaat o.a. door lekkage van hydraulische olie, diesel brandstof en/of chemische vloeistoffen. De vloeren van onze gebouwen en het buitenterrein zijn water-, olie- en chemicaliënbestendig; dit alles om de bodem en het grondwater tegen lekkage te beschermen. Ook onze producten zijn zodanig ontworpen dat lekkage en vervuiling wordt voorkomen.


De R&D-afdeling werkt in een vijfjarenplan aan het verminderen van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van onze aggregaten. Doel is om in 2016 25% besparing te hebben gerealiseerd. Dieseko Group is voortdurend bezig met optimaliseren van het motormanagement, de computertechnologie en het zoeken naar inventieve oplossingen. Uitstoot van van roet en stikstof wordt o.a. verminderd door het gebruik van ADBLUE technologie. Dieseko Group aggregaten produceren ook significant minder geluid dan de wettelijke eisen toestaan. In 2012 is al het eerste aggregaat met een Tier4-motor gebouwd!

Dieseko Group heeft fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van offshore trilblokken. De toepassing van deze hamers voor het aanleggen vanwindmolenfundaties is veel minder schadelijk voor de zeebiotoop dan het traditionele heien.

Dieseko Group wil ook graag meedenken met de gebruikers van onze machines. De zorg die Dieseko Group besteedt aan de producten dient ook daadwerkelijk in het veld tot hun recht te komen. Daarvoor dient er zorgvuldig en vooral ook veilig met onze machines te worden omgegaan. Daarom delen we kennis en ervaring. Dit doen we door het verstrekken van handleidingen, informatiebladen, waarschuwingslabels op de producten op papier en via digitale kanalen. Zowel op locatie als bij Dieseko Group kunnen we trainingen verzorgen die worden gegeven door daartoe bevoegde personen.

Om onze betrokkenheid te tonen ondersteunt Dieseko Group lokale en internationale goede doelen en charitative instellingen. Onder hen:


Share this page:
Copyright © 2011 Dieseko Group
Webdesign & Development: HPU internet services