NL  
"Dieseko is committed to be the world's best provider of innovative and efficient attachments for the commercial foundation industry."

International Construction Equipment

PVE Piling & Vibro Equipment
Woltman

International Dredging Specialist

Tweets

Missie & Visie

Dieseko Group is wereldwijd een leidende ontwikkelaar, fabrikant en dienstverlener op het gebied van hydraulische fundatiesystemen waarbij vibratietechnieken een onderscheidend specialisme zijn.

Missie

“Dieseko Group is uiterst gedreven om 's werelds beste leverancier te zijn van innovatieve en efficiënte producten voor de funderingsindustrie”.Visie
“We streven naar het verder ontwikkelen van onderscheidende systemen waarmee gebruikers op een effectieve, efficiënte en modern verantwoorde wijze fundaties kunnen plaatsen onder uiteenlopende situaties en omstandigheden. Via de professionele netwerken van de merken PVE, ICE en Woltman worden specifieke en gezamenlijke producten wereldwijd verkocht en ondersteund.
Door internationalisatie en innovatie zullen nieuwe markten en toepassingen de grondslag zijn voor ambitieuze structurele groei en krachtige partnerschappen.”


De markt voor fundatieapparatuur zal de komende jaren sterk groeien:
 • Groei van de wereldpopulatie
 • Ontwikkeling van de kustgebieden
 • Toename van bouwactivitieten in de 'natte' gebieden
 • Sterke economische groei in bepaalde regio's (Oost Europa, Rusland, India en China)
 • Klimaatverandering
 • Nieuwe offshore funderingen
 • Een breder toepassingsgebied voor trilblokken
 • Vervanging (gedeeltelijk) van diesel- en hydraulische heihamers

Onze strategie heeft drie pijlers:

Duurzame energie
 • Windmolenparken
 • Offshore
 • Productontwikkeling

Verhuur

 • Decentralisatie van de verhuurvloot 

Opkomende markten

 • Focus op BRIC-landen met het accent op China
 • Lokale verkoop, inkoop en montage 
Share this page:
Copyright © 2011 Dieseko Group
Webdesign & Development: HPU internet services